top of page

MORE TEEN

תוכנית ייחודית המסייעת לבני נוער להתמודדות עם אתגרי הגיל, לפתח מיומנויות חשובות ולהרחיב האופקים.

התוכנית עוסקת בנושאים הכי בוערים וחשובים בגיל ההתבגרות

תוכנית העשרה חינוכית לבני נוער:

הנחיית קבוצות תהליכיות עבור בני נוער וצעירים:

תוכנית "More Teen"

התוכנית נפרסת על פני 10 מפגשים,

כל מפגש בן שעתיים.

ליווי אישי אחרי סיום המפגשים.

תכני המפגשים:

  • פיתוח ועבודה על דרכי תקשורת בדגש על שיח חיובי עם קבוצת השווים ומבוגרים.

  • סדנאות כישורי חיים

       - התנהלות כלכלית

       - ניהול זמן נכון והגברת האפקטיביות

  • הכנה לשוק העבודה

        - תהליך המיון, נורמות בעולם העבודה ותלושי שכר.

        - כולל סימולציות הכנה לראיונות וסדנת כתיבת קורות חיים.

  • מיניות בריאה ומיטיבה

        - שיח על הבניות חברתיות ותפקידן בעולמנו.

        -​ איך מתקשרים בעולם המסכים? 

        - סדנה על ההבדלים בין מוסר לחוק, אחריות ואשמה​

  • הגברת מעורבות חברתית במעגלי החברה השונים.

התוכנית מיוחדת, מעניינת ונבנתה במיוחד לצרכיהם של בני הנוער באתגרים היום.

משלבת בתוכה שיח מעמיק, אקטואלי וחשוב ביחד עם כלים חיוניים להווה ולעתיד.

נבנתה במחשבה רבה, עבודה יסודית ומקצועית וניסיון בתחומי העניין המועברים.

מומלצת במיוחד לארגוני נוער, תיכונים, תוכניות בלתי פורמליות ולנוער בסיכון.

bottom of page