top of page

מניעת הטרדה מינית

החוק הביא עימו שינוי חברתי חשוב בנוגע לגבולות שלנו במקומות עבודה ומחוצה להם. מה נחשב הטרדה? מתי? ואיזה שיח אנחנו שואפים לקיים במקום העבודה שלנו? הרצאה חשובה המציגה את החוק וסעיפיו, עושה סדר ומאפשרת שיח חדש המשלב בין החוק לבין אמות המוסר שלנו כחברה.

במשך שנתיים עבדת כרכזת תחום מניעת הטרדה מינית במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב וגם שנים אחרכך המשכתי להעביר הרצאות.

העברתי עשרות הרצאות בנושא לכל סוגי הארגונים, קטנים, גדולים, ממשלתיים ופרטיים.

החוק למניעת הטרדה מינית חוקק ב1998 ונכתב על ידי דר אורית קמיר.

החוק מגדיר לפני סעיפיו את המהות שלשמה הוא נכתב, אחרי שנים של היעדר חוק ואכיפה בנושא הזה. החוק מגדיר מספר סעיפים חשובים אשר מוגדרים תחת הטרדה מינית.

ליווי תהליכי המיועד לארגונים הבוחרים לייצר תהליך עומק בארגון להטמעה ושינוי של נורמות בתחום התקשורת, הגבולות וההטרדה המינית.

תהליך הליווי נכתב עם הנהלת הארגון ומותאם ספציפית לצרכיו.

bottom of page