top of page

חסמים בשיח על מיניות עם בני נוער ותקשורת אפקטיגית

IMG-20211024-WA0057.jpg


הרצאה מרתקת שמפגישה אותנו עם החסמים שלנו כמבוגרים משמעותיים בשיח על מיניות, הבנת מאפייני המיניות המיטיבה בקרב ילדים ובני נוער והיבטיה, עוסקת בהשלכות הפורנו ומעניקה כלים למבוגרים להתמודדות עם הנושא, להעצמת התקשורת והמודעות.


 

הזמנת סדנה.png

מתוך משוב למורות על הסדנה
מאי 2021

bottom of page