top of page
Heart Shape

חינוך במודעות מגדרית שיויונית

סדנה מיוחדת לאנשי חינוך, טיפול, הורים וכל איש או אישה אשר רוצים להעמיק בדרכי התקשורת הנכונות לילדים, למתבגרים בדגש על הבניות מגדריות וההשלכות שלהן על מעגלי חיינו.

בסדנה נסקור את שלבי החיים: גיל 0 עד 3, ילדות והתבגרות.

נעמיק במשמעויות השפה, התרבות, החינוך והמסרים הבלתי מילוליים שאנו חשופים וחשופות אליהם מהרגע שנולדנו.

לאחר שנסקור את הידע החשוב הזה נדבר על מה עושים עכשיו?

איך נכון לגדל ילדים וילדות בעולם בריא מגדרית, לאפשר ולפתוח דלתות בלי להתאמץ ולייצר חברה שיוויונית ונגישה יותר.

איך נכון להתייחס לגברים ונשים בכל אחת מתחנות החיים בצורה אשר לא ממסגרת מגדרית?

אחרי שנים כמנחת חינוך במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות וכמנחה בעמותה למאבק בתופעת הזנות ובמיוחד בהיותי עובדת סוציאלית שפוגשת את השלכות ההבניות המגדריות בכל אחד משלבי החיים אצל ילדים וילדות, צעירים וצעירות, מבוגרות ומבוגרים אני מאמינה כי מודעות לנושא בכל אחד מהשלבים משנה מציאות!

bottom of page